Những đối tượng được miễn vé thu tiền dịch vụ sử dụng phà từ hôm nay

Có 9 đối tượng được miễn vé dịch vụ sử dụng phà do Trung ương quản lý. Ảnh: Anh Thư
Có 9 đối tượng được miễn vé dịch vụ sử dụng phà do Trung ương quản lý. Ảnh: Anh Thư
Có 9 đối tượng được miễn vé dịch vụ sử dụng phà do Trung ương quản lý. Ảnh: Anh Thư
Lên top