Những điều cần biết khi nghỉ hưu đủ tuổi nhưng thiếu năm đóng BHXH

Đóng BHXH một lần là một hướng giải quyết cho người lao động nghỉ hưu đủ tuổi nhưng thiếu năm đóng BHXH. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Đóng BHXH một lần là một hướng giải quyết cho người lao động nghỉ hưu đủ tuổi nhưng thiếu năm đóng BHXH. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Đóng BHXH một lần là một hướng giải quyết cho người lao động nghỉ hưu đủ tuổi nhưng thiếu năm đóng BHXH. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top