Những “điểm đen” tài xế công nghệ sợ đón khách: Vì sao vẫn tồn tại

Tài xế Vũ Anh Tú nói rất sợ mỗi khi đón khách ở tòa nhà Tân Hoàng Minh (trên đường Khuất Duy Tiến - Hà Nội). Ảnh Cao Nguyên.
Tài xế Vũ Anh Tú nói rất sợ mỗi khi đón khách ở tòa nhà Tân Hoàng Minh (trên đường Khuất Duy Tiến - Hà Nội). Ảnh Cao Nguyên.
Tài xế Vũ Anh Tú nói rất sợ mỗi khi đón khách ở tòa nhà Tân Hoàng Minh (trên đường Khuất Duy Tiến - Hà Nội). Ảnh Cao Nguyên.
Lên top