Những chế độ dành cho bệnh binh từ 1.7.2021

Những chế độ dành cho bệnh binh từ 1.7.2021. Ảnh minh họa: Hoàng Tuấn.
Những chế độ dành cho bệnh binh từ 1.7.2021. Ảnh minh họa: Hoàng Tuấn.
Những chế độ dành cho bệnh binh từ 1.7.2021. Ảnh minh họa: Hoàng Tuấn.
Lên top