Những cái chết do sơ ý trong mưa lũ là sự đánh đổi quá lớn

Người chồng đớn đau khi vợ - sản phụ ở xã Phong An, huyện Phong Điền, TT-Huế bị lũ cuốn trôi trên đường đi sinh sáng 12.10. Ảnh: P.L
Người chồng đớn đau khi vợ - sản phụ ở xã Phong An, huyện Phong Điền, TT-Huế bị lũ cuốn trôi trên đường đi sinh sáng 12.10. Ảnh: P.L
Người chồng đớn đau khi vợ - sản phụ ở xã Phong An, huyện Phong Điền, TT-Huế bị lũ cuốn trôi trên đường đi sinh sáng 12.10. Ảnh: P.L
Lên top