Những biển báo “bất lực” ở quận Hà Đông: Rầm rộ ra quân xong... vẫn thế!

Lực lượng chức năng tiến hành đọc loa tuyên truyền và gắn thông báo lên kính xe tại khu vực ngõ Dâu sáng 6.5. Ảnh: LN.
Lực lượng chức năng tiến hành đọc loa tuyên truyền và gắn thông báo lên kính xe tại khu vực ngõ Dâu sáng 6.5. Ảnh: LN.
Lực lượng chức năng tiến hành đọc loa tuyên truyền và gắn thông báo lên kính xe tại khu vực ngõ Dâu sáng 6.5. Ảnh: LN.
Lên top