Những bất minh trong dự án chỉnh trang sông Tam Bạc

Dự án đầu tư chỉnh trang sông Tam Bạc đang triển khai nhưng vướng những lùm xùm tại gói thầu số 13. Ảnh: TN
Dự án đầu tư chỉnh trang sông Tam Bạc đang triển khai nhưng vướng những lùm xùm tại gói thầu số 13. Ảnh: TN
Dự án đầu tư chỉnh trang sông Tam Bạc đang triển khai nhưng vướng những lùm xùm tại gói thầu số 13. Ảnh: TN