Nhóm từ thiện tại TPHCM muốn ra đường, trao quà cho dân, thủ tục thế nào?

Nhiều Túi an sinh đã được trao theo yêu cầu của người dân tại chương trình “Dân hỏi – Thành phố trả lời” của Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM tổ chức. Ảnh: TTTT
Nhiều Túi an sinh đã được trao theo yêu cầu của người dân tại chương trình “Dân hỏi – Thành phố trả lời” của Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM tổ chức. Ảnh: TTTT
Nhiều Túi an sinh đã được trao theo yêu cầu của người dân tại chương trình “Dân hỏi – Thành phố trả lời” của Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM tổ chức. Ảnh: TTTT
Lên top