Nhóm người xăm trổ đi cùng dự án điện gió tụ tập ở nơi thực hiện Chỉ thị 15

Nhóm người lạ đi cùng công ty điện gió đứng vây quanh 1 người dân chưa đồng ý về việc đền bù đất thi công dự án điện gió. Ảnh: CTV.
Nhóm người lạ đi cùng công ty điện gió đứng vây quanh 1 người dân chưa đồng ý về việc đền bù đất thi công dự án điện gió. Ảnh: CTV.
Nhóm người lạ đi cùng công ty điện gió đứng vây quanh 1 người dân chưa đồng ý về việc đền bù đất thi công dự án điện gió. Ảnh: CTV.
Lên top