Nhóm Khá Bảnh chụp ảnh trên cao tốc: Nhố nhăng, coi thường pháp luật

Khá Bảnh cùng 7 người dàn ngang chụp hình trên cao tốc. Ảnh: Facebook Ngô Bá Khá.
Khá Bảnh cùng 7 người dàn ngang chụp hình trên cao tốc. Ảnh: Facebook Ngô Bá Khá.
Khá Bảnh cùng 7 người dàn ngang chụp hình trên cao tốc. Ảnh: Facebook Ngô Bá Khá.
Lên top