Nhóm gia đình CCB-Sư đoàn 356 tặng sách cho học sinh Vị Xuyên

Nhóm CCB-Sư đoàn 356 trao tặng sách cho trường Phổ thông Dân tộc nội trú -THCS Vị Xuyên - Hà Giang. Ảnh: Đức Lưỡng.
Nhóm CCB-Sư đoàn 356 trao tặng sách cho trường Phổ thông Dân tộc nội trú -THCS Vị Xuyên - Hà Giang. Ảnh: Đức Lưỡng.
Nhóm CCB-Sư đoàn 356 trao tặng sách cho trường Phổ thông Dân tộc nội trú -THCS Vị Xuyên - Hà Giang. Ảnh: Đức Lưỡng.
Lên top