Nho Quan-Ninh Bình: Tuyến đê phòng lũ dài hơn 20km xuất hiện nhiều vết nứt

Tuyến đê phòng lũ Năm Căn dài hơn 20km, đi qua địa bàn 6 xã, thị trấn của huyện Nho Quan đã xuống cấp từ nhiều năm nay. Ảnh: NT
Tuyến đê phòng lũ Năm Căn dài hơn 20km, đi qua địa bàn 6 xã, thị trấn của huyện Nho Quan đã xuống cấp từ nhiều năm nay. Ảnh: NT
Tuyến đê phòng lũ Năm Căn dài hơn 20km, đi qua địa bàn 6 xã, thị trấn của huyện Nho Quan đã xuống cấp từ nhiều năm nay. Ảnh: NT
Lên top