Nhìn từ vụ tai nạn tàu lượn: Trách nhiệm thuộc về ai?

Nhìn từ vụ tai nạn tàu lượn: Trách nhiệm thuộc về ai? Ảnh: L. Tuấn - Lao Động
Nhìn từ vụ tai nạn tàu lượn: Trách nhiệm thuộc về ai? Ảnh: L. Tuấn - Lao Động
Nhìn từ vụ tai nạn tàu lượn: Trách nhiệm thuộc về ai? Ảnh: L. Tuấn - Lao Động
Lên top