Nhiều trường gặp khó với quy định giữ khoảng cách 1,5m trong lớp học

Tất cả học sinh phải rửa tay trước khi vào lớp. Ảnh Nhật Hồ.
Tất cả học sinh phải rửa tay trước khi vào lớp. Ảnh Nhật Hồ.
Tất cả học sinh phải rửa tay trước khi vào lớp. Ảnh Nhật Hồ.
Lên top