Nhiều trạm y tế xuống cấp, chưa xây mới vì không ứng được vốn

Trạm Y tế Hải Sơn bị xuống cấp. Ảnh: TH.
Trạm Y tế Hải Sơn bị xuống cấp. Ảnh: TH.
Trạm Y tế Hải Sơn bị xuống cấp. Ảnh: TH.
Lên top