Nhiều rủi ro khi mua bán BHXH một lần

Người dân làm thủ tục BHXH tại Cơ quan BHXH TPHCM. Ảnh: Nam Dương
Người dân làm thủ tục BHXH tại Cơ quan BHXH TPHCM. Ảnh: Nam Dương
Người dân làm thủ tục BHXH tại Cơ quan BHXH TPHCM. Ảnh: Nam Dương
Lên top