Nhiều phụ huynh bất bình "tố" trường tiểu học lạm thu

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng - TP. Hòa Bình bị phụ huynh "tố" lạm thu. Ảnh: Minh Chuyên.
Trường Tiểu học Lý Tự Trọng - TP. Hòa Bình bị phụ huynh "tố" lạm thu. Ảnh: Minh Chuyên.
Trường Tiểu học Lý Tự Trọng - TP. Hòa Bình bị phụ huynh "tố" lạm thu. Ảnh: Minh Chuyên.
Lên top