Nhiều người vẫn đeo khẩu trang phòng dịch theo kiểu đối phó

Các trường hợp làm việc với cơ quan chức năng vì không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: CA.
Các trường hợp làm việc với cơ quan chức năng vì không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: CA.
Các trường hợp làm việc với cơ quan chức năng vì không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: CA.
Lên top