Nhiều người muốn giúp ông Đoàn Ngọc Hải, cùng lái xe đi làm từ thiện

Ông Đoàn Ngọc Hải lại lên đường làm từ thiện, giúp người nghèo. Ảnh TT
Ông Đoàn Ngọc Hải lại lên đường làm từ thiện, giúp người nghèo. Ảnh TT
Ông Đoàn Ngọc Hải lại lên đường làm từ thiện, giúp người nghèo. Ảnh TT
Lên top