Nhiều người có điều kiện vẫn chiếm dụng nhà ở xã hội tại Đà Nẵng

Đại biểu Phan Thanh Long nói, công tác quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn còn một số bất cập, một số trường hợp không đủ điều kiện bố trí. Ảnh: Hữu Long
Đại biểu Phan Thanh Long nói, công tác quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn còn một số bất cập, một số trường hợp không đủ điều kiện bố trí. Ảnh: Hữu Long
Đại biểu Phan Thanh Long nói, công tác quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn còn một số bất cập, một số trường hợp không đủ điều kiện bố trí. Ảnh: Hữu Long
Lên top