Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nhiều nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội bức xúc về vấn đề xác định viên chức?

Các tiết mục của Nhà hát Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội.
Các tiết mục của Nhà hát Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội.