Nhiều năng lực phẩm chất trong giáo án có cần thiết không?

Tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ảnh: Nguyễn Văn Lực
Tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ảnh: Nguyễn Văn Lực
Tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ảnh: Nguyễn Văn Lực
Lên top