Nhiều năm đóng băng, dự án Làng Vân chính thức tái khởi động

Khu vực làng Vân nơi triển khai dự án. Ảnh: HL
Khu vực làng Vân nơi triển khai dự án. Ảnh: HL
Khu vực làng Vân nơi triển khai dự án. Ảnh: HL
Lên top