Nhiều hộ dân lấn chiếm rừng bần nuôi tôm, xây nhà ở trái phép

Rừng ngập mặn Tuần Lễ (xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) bị lấn chiếm, xây dựng trái phép tràn lan. Ảnh: Nhiệt Băng
Rừng ngập mặn Tuần Lễ (xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) bị lấn chiếm, xây dựng trái phép tràn lan. Ảnh: Nhiệt Băng
Rừng ngập mặn Tuần Lễ (xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) bị lấn chiếm, xây dựng trái phép tràn lan. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top