Nhiều hộ dân Đà Nẵng thấp thỏm sống trong vùng dự án "treo"

Được quy hoạch năm 2016, nhưng đến nay dự án Chung cư phục vụ bố trí tái định cư dự án khu vực cống thoát nước Khe Cạn vẫn "dậm chân tại chỗ". Ảnh: Thanh Chung
Được quy hoạch năm 2016, nhưng đến nay dự án Chung cư phục vụ bố trí tái định cư dự án khu vực cống thoát nước Khe Cạn vẫn "dậm chân tại chỗ". Ảnh: Thanh Chung
Được quy hoạch năm 2016, nhưng đến nay dự án Chung cư phục vụ bố trí tái định cư dự án khu vực cống thoát nước Khe Cạn vẫn "dậm chân tại chỗ". Ảnh: Thanh Chung
Lên top