Nhiều cổ vật sắp được đưa ra bán đấu giá tại Hà Nội

Chiếc “Bình đồng” từ thời văn hóa Đông Sơn.
Chiếc “Bình đồng” từ thời văn hóa Đông Sơn.