Nhiều cá thể khỉ vàng tại Sơn Trà bị xe đụng chết khi xuống đường xin ăn

Ban Quản lý Bán Đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) kêu gọi, ngăn cản người dân ngừng cho đàn khỉ vàng ăn, nhưng không đạt hiệu quả do thiếu biện pháp chế tài (ảnh BQL Sơn Trà)
Ban Quản lý Bán Đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) kêu gọi, ngăn cản người dân ngừng cho đàn khỉ vàng ăn, nhưng không đạt hiệu quả do thiếu biện pháp chế tài (ảnh BQL Sơn Trà)
Ban Quản lý Bán Đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) kêu gọi, ngăn cản người dân ngừng cho đàn khỉ vàng ăn, nhưng không đạt hiệu quả do thiếu biện pháp chế tài (ảnh BQL Sơn Trà)
Lên top