Nhiều bất trắc vụ tôm mới tại ĐBSCL, người nuôi lo lắng

Xuất khẩu thủy sản gặp khó vì dịch bệnh COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)
Xuất khẩu thủy sản gặp khó vì dịch bệnh COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)
Xuất khẩu thủy sản gặp khó vì dịch bệnh COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)
Lên top