Nhiều bất cập nảy sinh sau một tháng khai hội chùa Hương

Tắc nghẽn trên đường lên động Hương Tích
Tắc nghẽn trên đường lên động Hương Tích
Tắc nghẽn trên đường lên động Hương Tích
Lên top