Nhếch nhác, ô nhiễm từ điểm tập kết rác

Điểm tập kết rác trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh). Ảnh: Ngọc Lê
Điểm tập kết rác trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh). Ảnh: Ngọc Lê
Điểm tập kết rác trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh). Ảnh: Ngọc Lê
Lên top