Nhặt được 200 triệu đồng, anh ve chai tìm trả cho chủ nhân

Anh Lư Ngọc Duy trao trả tài sản hơn 200 triệu đồng cho gia đình người làm mất ở Quảng Ngãi. Ảnh: Hà Thị
Anh Lư Ngọc Duy trao trả tài sản hơn 200 triệu đồng cho gia đình người làm mất ở Quảng Ngãi. Ảnh: Hà Thị
Anh Lư Ngọc Duy trao trả tài sản hơn 200 triệu đồng cho gia đình người làm mất ở Quảng Ngãi. Ảnh: Hà Thị
Lên top