Nhật Bản với nỗ lực tạo nên kỳ Olympic xanh, sạch nhất lịch sử

Olympic Tokyo 2020 sẽ là hình mẫu trong việc bảo vệ môi trường. Ảnh: AFP.
Olympic Tokyo 2020 sẽ là hình mẫu trong việc bảo vệ môi trường. Ảnh: AFP.
Olympic Tokyo 2020 sẽ là hình mẫu trong việc bảo vệ môi trường. Ảnh: AFP.
Lên top