“Nhập nhèm” phí gửi xe, la liệt hòm công đức tại di tích đền Chợ Củi

Bãi giữ xe ô tô tại di tích đền Chợ Củi. Ảnh: PV
Bãi giữ xe ô tô tại di tích đền Chợ Củi. Ảnh: PV
Bãi giữ xe ô tô tại di tích đền Chợ Củi. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM