Nhân viên làm sai, Cty Dai-ichi Life chối bỏ trách nhiệm khách hàng?

Ông Nguyễn Đức Phước không được chi trả tiền bảo hiểm vì nhân viên Cty Dai-ichi Life tư vấn thiếu trung thực. Ảnh: HL
Ông Nguyễn Đức Phước không được chi trả tiền bảo hiểm vì nhân viên Cty Dai-ichi Life tư vấn thiếu trung thực. Ảnh: HL
Ông Nguyễn Đức Phước không được chi trả tiền bảo hiểm vì nhân viên Cty Dai-ichi Life tư vấn thiếu trung thực. Ảnh: HL
Lên top