Nhân viên hợp đồng của các trường ở Quảng Nam, mong được cống hiến lâu dài

Nhiều nhân viên hợp đồng ở các trường trên địa bàn TP.Tam Kỳ xin được xét đặc cách vì họ đã cống hiến trong nhiều năm và tích lũy nhiều kinh nghiệm. Ảnh: Thanh Chung
Nhiều nhân viên hợp đồng ở các trường trên địa bàn TP.Tam Kỳ xin được xét đặc cách vì họ đã cống hiến trong nhiều năm và tích lũy nhiều kinh nghiệm. Ảnh: Thanh Chung
Nhiều nhân viên hợp đồng ở các trường trên địa bàn TP.Tam Kỳ xin được xét đặc cách vì họ đã cống hiến trong nhiều năm và tích lũy nhiều kinh nghiệm. Ảnh: Thanh Chung
Lên top