Nhân viên cũ bị giám đốc “lôi cổ” khỏi công ty: Cuộc điện thoại “lạ" từ CA!

Ông Ngô Xuân phấn trình bày việc đi đòi lương bị Giám đốc Công ty bảo vệ-vệ sỹ Bảo An đuổi, đánh. Ảnh: Quang Đại
Ông Ngô Xuân phấn trình bày việc đi đòi lương bị Giám đốc Công ty bảo vệ-vệ sỹ Bảo An đuổi, đánh. Ảnh: Quang Đại
Ông Ngô Xuân phấn trình bày việc đi đòi lương bị Giám đốc Công ty bảo vệ-vệ sỹ Bảo An đuổi, đánh. Ảnh: Quang Đại
Lên top