Nhắn gửi của F0 sau khi khỏi bệnh: Lo nhưng đừng sợ

Một khu thu dung điều trị F0 không triệu chứng tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Một khu thu dung điều trị F0 không triệu chứng tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Một khu thu dung điều trị F0 không triệu chứng tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top