CHUYỆN LẠ Ở TPHCM:

“Nhầm” chủ sở hữu, 40 năm chủ nhà bị... mất nhà

Bà Lý Lệ Hùng trước căn nhà 68 Tạ Uyên, do mẹ bà Hùng là bà Lý Hoan sở hữu từ trước năm 1975. Ảnh: C.H
Bà Lý Lệ Hùng trước căn nhà 68 Tạ Uyên, do mẹ bà Hùng là bà Lý Hoan sở hữu từ trước năm 1975. Ảnh: C.H
Bà Lý Lệ Hùng trước căn nhà 68 Tạ Uyên, do mẹ bà Hùng là bà Lý Hoan sở hữu từ trước năm 1975. Ảnh: C.H