Nhà thầu năng lực kém, công trình trụ sở hơn 16 tỉ chậm tiến độ 2 năm

Trụ sở Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh thi công dang dở do năng lực nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu. Ảnh: TT.
Trụ sở Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh thi công dang dở do năng lực nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu. Ảnh: TT.
Trụ sở Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh thi công dang dở do năng lực nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu. Ảnh: TT.
Lên top