Nhà rông Tây Nguyên thành "trường học" của học sinh vùng cao

Các em học sinh ở Kon Tum tập trung học bài ở nhà rông. Ảnh T.T
Các em học sinh ở Kon Tum tập trung học bài ở nhà rông. Ảnh T.T
Các em học sinh ở Kon Tum tập trung học bài ở nhà rông. Ảnh T.T
Lên top