Nhà máy xử lý rác Bạc Liêu: Khởi công hơn 1 năm, chưa biết khi nào động thổ

Bạc Liêu cho đến nay vẫn chưa có Nhà máy xử lý rác, bãi rác tập trung đã quá tải (ảnh Nhật Hồ)
Bạc Liêu cho đến nay vẫn chưa có Nhà máy xử lý rác, bãi rác tập trung đã quá tải (ảnh Nhật Hồ)
Bạc Liêu cho đến nay vẫn chưa có Nhà máy xử lý rác, bãi rác tập trung đã quá tải (ảnh Nhật Hồ)
Lên top