Nhà máy nước Hòa Sơn được thu tiền nước theo giá tạm tính

Dự án Nhà máy nước Hòa Sơn 180 tỉ đồng tại huyện Đô Lương ( Nghệ An). Ảnh: Quang Đại
Dự án Nhà máy nước Hòa Sơn 180 tỉ đồng tại huyện Đô Lương ( Nghệ An). Ảnh: Quang Đại
Dự án Nhà máy nước Hòa Sơn 180 tỉ đồng tại huyện Đô Lương ( Nghệ An). Ảnh: Quang Đại
Lên top