Nhà máy đường Phụng Hiệp sẽ tiếp tục hoạt động

Nông dân phấn khởi vì nhà máy đường Phụng Hiệp, Hậu Giang sẽ tiếp tục hoạt động. Ảnh: M.A
Nông dân phấn khởi vì nhà máy đường Phụng Hiệp, Hậu Giang sẽ tiếp tục hoạt động. Ảnh: M.A
Nông dân phấn khởi vì nhà máy đường Phụng Hiệp, Hậu Giang sẽ tiếp tục hoạt động. Ảnh: M.A
Lên top