Nhà máy Dệt kim Đông Xuân vô tư xả khói "bức tử" cuộc sống người dân

Nhà máy Dệt kim Đông Xuân liên tục xả thải gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Ảnh: PV.
Nhà máy Dệt kim Đông Xuân liên tục xả thải gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Ảnh: PV.
Nhà máy Dệt kim Đông Xuân liên tục xả thải gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Ảnh: PV.
Lên top