Nhà máy bị tố nổ mìn làm nứt tường: Yêu cầu ngừng khai thác sát khu dân cư

Tảng đá vôi lăn xuống khu vực sản xuất của người dân. Ảnh: Thanh Chung
Tảng đá vôi lăn xuống khu vực sản xuất của người dân. Ảnh: Thanh Chung
Tảng đá vôi lăn xuống khu vực sản xuất của người dân. Ảnh: Thanh Chung
Lên top