Nhà giấy tờ vi bằng có đăng ký thường trú được không?

Lên top