Nhà dân bị tắc cống lúc phong toả, Đà Nẵng cử lực lượng sữa chữa cấp tốc

Nhà dân bị tắc cống lúc phong toả, Đà Nẵng cử lực lượng sữa chữa cấp tốc. Ảnh: NS
Nhà dân bị tắc cống lúc phong toả, Đà Nẵng cử lực lượng sữa chữa cấp tốc. Ảnh: NS
Nhà dân bị tắc cống lúc phong toả, Đà Nẵng cử lực lượng sữa chữa cấp tốc. Ảnh: NS
Lên top