Nhà báo ở Khánh Hòa ra đường phải có giấy test nhanh COVID-19 âm tính

Các nhà báo tác nghiệp tại một sự kiện.
Các nhà báo tác nghiệp tại một sự kiện.
Các nhà báo tác nghiệp tại một sự kiện.
Lên top