Nguy hiểm ở cầu Chợ Lách

Trục cẩu hàng, xà lan cùng nhiều phương tiện vận tải khác hoạt động ngày, đêm. Ảnh: Thanh Liêm
Trục cẩu hàng, xà lan cùng nhiều phương tiện vận tải khác hoạt động ngày, đêm. Ảnh: Thanh Liêm
Trục cẩu hàng, xà lan cùng nhiều phương tiện vận tải khác hoạt động ngày, đêm. Ảnh: Thanh Liêm
Lên top