Nguy hiểm gia súc thả rông ven đường

Gia súc thả rông. Ảnh: Đặng Đức.
Gia súc thả rông. Ảnh: Đặng Đức.
Gia súc thả rông. Ảnh: Đặng Đức.
Lên top